Charita Vyškov

Palánek 476/75, 682 01 Vyškov

+420-776 794 447

Naše nabídka

Koordinátor v dílně

Dílna poskytuje zázemí centra, vytváří prostor a nabídku činností, ze které si člověk sám vybírá, čemu se chce věnovat. To vše v přátelské atmosféře a v podnětném prostředí. Důležitý je partnerský přístup a radost ze společně stráveného času. Bližší informace k nabídce činností v dílně naleznete v sekci „Naše výrobky/aktivity“.

— Author

Bc. Michal Novotný

Narodil jsem se jako optimista. Vždycky se snažím na věci dívat v širším kontextu, a proto máloco vidím jako problém, který by se nedal překonat.

— Author

 

Psychoterapeut

Individuální a rodinná psychoterapie. Nabízí podporu, porozumění a bezpečné zázemí v obtížných životních situacích, prostor pro sebepoznání a objevování vlastních možností, (znovu)objevování pocitů radosti, naděje a smyslu života. Principy práce vychází především ze systemického přístupu spolu s integrací dalších terapeutických směrů.

— Author

MgA. Hana Regnerová

 Vystudovala DIFA JAMU, pedagogicko-umělecký obor dramatická výchova.

Dále absolvovala pětiletý výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v mediaci, dále výchovné a kariérové poradenství i lektorský výcvik. Dokončuje speciální pedagogiku na MU a průběžně se dále vzdělává.

20 let pracuje v pomáhajících profesích. Nyní poskytuje především psychoterapii pro jednotlivce i celé rodiny. Je zapojena do projektu transformace sociálních služeb ve Slovenské republice, dále je zařazena jako expert MPSV pro transformaci sociálních služeb a dále působí v projektu transformace dětských domovů v Pardubickém kraji.

— Author

 

Pre-terapeut

Zajišťuje prvotní fázi terapeutického procesu – navázání kontaktu, rozhlédnutí se po situaci člověka, zmapování situace a prvotní nasměrování. Pomáhá nalézt vhodné řešení situace, ve které se člověk nachází. Nabízí také spolupráci s ošetřujícím lékařem a dalšími poskytovateli služeb, včetně podpory rodinných příslušníků.

— Author

Mgr., DiS. Monika Jelínková

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, dále speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala supervizní výcvik v ASSP v Bratislavě a intervizní výcvik v Hestii v Praze. Pracovala 10 let v Centru Kociánka na pozicích speciální pedagog, sociální pracovnice, vedoucí týdenního stacionáře a vedoucí chráněného bydlení. Dále byla zapojena v projektu MPSV jako koordinátorka vzdělávání. V současné době externě spolupracuje s MPSV a Centrem podpory transformace, o.p.s. jako konzultantka, lektorka a supervizorka.

— Author
 

Terénní pracovník

Poskytuje pomoc a podporu v kontaktu s prostředím, doprovázení při činnostech a denních aktivitách. Vyplňuje prostor mezi samotou/uzavřeností a okolím. Nebýt sám, být s někým.

— Author

Hana Spáčilová

Fascinuje mne rozmanitost a barevnost života, zároveň pravidelnost a řád přírody...

— Author

 

Garant – psychiatr

Zajišťuje odborný dohled na proces práce. Seznamuje a proškoluje všechny pracovníky v oblasti duševního zdraví a nemocí, jejich výskytu, léčby, podpory a přístupu k lidem.

— Author

Centrum duševního zdraví

Palánek 476/75, 682 01 Vyškov

Telefon: +420-728 729 997

E-mail: michal.novotny@vyskov.charita.cz

nebo Využijte kontaktní formulář v kontaktech

Podpořeno grantem z Norska