Charita Vyškov

Palánek 476/75, 682 01 Vyškov

+420-776 794 447

Dne 30. 3. 2016 proběhla konference k projektu "Diagnóza neznamená konec", jejíž hlavním cílem bylo diskutovat z různých úhlů pohledu nad životem s duševním onemocněním. První reflexi této akce si Vám dovolujeme nabídnout od naší klientky, která byla přítomna jako účastník i jako přednášející. Dobré počtení přejeme.

Konference o duševním zdraví

Dne 30. března 2016 se v knihovně Karla Dvořáčka ve spodním přednáškovém sále uskutečnila konference o velice zajímavém tématu a to o duševním zdraví. Cílem konference byla i diskuze o různých úhlech pohledu na člověka s diagnózou.

Hovořilo se tam mimo jiné o projektu centra duševního zdraví Dineko, což znamená: Diagnóza neznamená konec. Konferenci moderovala metodička a psychoterapeutka Hana Regnerová.

Jako první se slova ujal Ing. Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.  Nejprve nás v jeho rodném městě Vyškov přivítal, posléze poděkoval Charitě za nesnadnou práci a snahou o rozšiřování o další projekty. Byl hrdý na propracovaný projekt a byl potěšen, že se mohl zúčastnit.  Zdůraznil, že oblast duševního zdraví je důležitá, protože se kždý v této uspěchané době vystavuje stresu a tlaku. Naše země se snaží realizovat projekty podle vzoru západních zemí. Cílem je nabídnout tuto službu ve všech krajích, protože je důležitá prevence, nikoli zavírat do psychiatrických nemocnic.

Následně se na pódiu objevil Mgr. Karel Kosina, ředitel vyškovské Charity. Ten nám sdělil, jak vznikla péče o duševní zdraví. Charita má shodou okolností výročí dvaceti let své působnosti. Pan Kosina má zároveň také dvacet let praxe v sociálních službách. Jak vlastně vznikla péče o duševně nemocné? Jednoduše se lidé, či pečující o nemocné poptávali po službách. Proto vznikl pilotní projekt centra duševního zdraví, pro potřeby lidí s duševním onemocněním, či jejich blízké. Důležité je uspokojovat poptávku podle potřeb klientů. Stigmatizace – nálepkování je problémem většiny poskytovatelů. Tito klienta postaví do pozice: „Vyber si, co nabízíme“. Toto se má transformací změnit. O službě se muselo uvažovat, protože za poslední tři roky stoupl počet žadatelů o službu s duševním onemocněním. Reakcí na poptávku vzniklo centrum duševního zdraví ve Vyškově podporováno grantem z Norska. Cílem společnosti je deinstitucionalizace, což je nepřesouvat zdravotně znevýhodněné do institucí ale mimo ně, což je přirozené domácí prostředí.

Pana ředitele Mgr. Karla Kosinu vystřídal na pódiu koordinátor CDZ Michal Novotný. Posluchačům sdělil, jak probíhá práce na centru, jeho začátky a jak se nachází centrum nyní. Doslechla jsem se, že počátek centra duševního zdraví byl před třemi lety na základě poptávky pečujících lidí o své nemocné příbuzné. Centrum vzniklo v květnu minulého roku. První měsíce byly potřebné pro ukotvení se a hledání klientů, které následuje až doposud. Centrum medializovala paní Ryšavá z úřadu práce, která má na starosti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Výhodou centra je, že člověk je jako člověk, nikoli jako nálepka diagnóza. Formy podpory centra jsou psychoterapie, terapeutická dílna a terénní pracovník. Pan Novotný nás také seznámil s konkrétními případy klientů.

Jako konkrétní klientka centra jsem se na pódiu představila já. Promluvila jsem k publiku o tom, jak jsem se k centru dostala, co mi dává do života a pak jsem přečetla ze své sbírky Umění žít tři články.

Po mém projevu nás moderátorka uvedla do vedlejší místnosti, kde jsme se mohli občerstvit pohoštěním, které připravili zaměstnanci charity.

Po pohoštění k nám z pódia hovořil MUDr. Pavel Vaněk, lékař psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Od něj jsem se také dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Například, že psychiatrická nemocnice má bezmála tisíc lůžek, budovy – pavilony jsou v secesním stylu. Také nás seznámil se strukturou psychiatrické nemocnice, se spádovostí, počtem příjmů v určitých letech, statistikou v procentech. Reforma psychiatrické péče, nástroje jak zlepšit péči a jak integrovat. Zaujaly mě čtyři pilíře péče: psychiatrické ambulance, psychiatrická oddělení, centra duševního zdraví, psychiatrická nemocnice. Promítl nám také graf financování péče. Dospěli jsme k závěru, že psychiatrická péče je podfinancovaná. I reforma počítá se zachováním psychiatrických nemocnic.

Před obědem jako poslední přednášející byl pan doktor Pfeiffer, který má zkušenosti ze zahraničí přímo v praxi v péči o zdravotně postižené. Byl názoru, že každý má právo žít tam, kde chce a má mít možnost využití sociálních služeb. Lidé nemají žít v institucích, protože je trend transformace ústavní péče. Systém péče je o myšlení nejen o budovách. Povídal o humanizaci, o transformaci konkrétně. Jeho lékařské názory se mi líbily, také nejsem toho názoru člověka „šoupnout do ústavu“, ale hledat pro něj jiné řešení pro jeho život.

Poté se odešlo na oběd, ale já se na další část konference nevrátila, protože to bylo pro mě náročné se soustředit na různá témata tolik hodin. Přesto mi konference mnoho dala a mnoho nových věcí jsem se dozvěděla, jak od lidí, které znám, tak i od lékařských kapacit.            Karin Bučková

                                                                                                                  

 

V sekci odkazy naleznete link ke stažení videozáznamů a dokumentů souvisejících s konferencí

 

Aktuality

POMÁHÁM, ALE KDO POMŮŽE MNĚ?

POMÁHÁM, ALE KDO POMŮŽE MNĚ?

V rámci Centra duševního zdraví realizujeme

Číst dál

Konference

Konference "Diagnóza neznamená konec"

Dne 30. 3. 2016 proběhla konference k<

Číst dál

LEDNOVÁ ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ

Ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve

Číst dál

KONFERENCE "Diagnóza neznamená konec"

Na 30. 3. 2016  chystáme

Číst dál

Centrum duševního zdraví

Palánek 476/75, 682 01 Vyškov

Telefon: +420-728 729 997

E-mail: michal.novotny@vyskov.charita.cz

nebo Využijte kontaktní formulář v kontaktech

Podpořeno grantem z Norska