Charita Vyškov

Palánek 476/75, 682 01 Vyškov

+420-776 794 447

O projektu

Ve službách Charity Vyškov jsme začali potkávat lidi, kteří se ptali po pomoci v psychické oblasti. Byli to lidé pečující o své blízké, lidé, kteří se nemohli vyrovnat se svou životní situací, lidé, kteří se necítili dobře, i když jim nic viditelně nescházelo, a byli to lidé, kteří přicházeli z psychiatrických nemocnic a dostávali se „do vzduchoprázdna“. V této době se začínalo mluvit o potřebě transformace psychiatrické péče a o zřizování komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Na základě těchto podnětů jsme vypracovali projekt, který byl skrze Ministerstvo zdravotnictví podpořen z Norských fondů, čímž může být naše činnost poskytována bezplatně.

Celkový cíl projektu, který vychází z podmínek výzvy: Posílit ochranu lidských práv a postupy proti diskriminaci týkající se lidí s duševním onemocněním a jejich rodiny a podpora jejich začlenění.

Konkrétní cíl uvedený v projektu: Vytvořit, realizovat, vyhodnotit a propagovat program: "komplex komunitní péče pro lidi s diagnózou".

Aktivity projektu tvoří komplex zahrnující praktické činnosti a konkrétní podporu lidí s duševním onemocněním a následnou propagaci zkušeností a závěrů z těchto činností pro osvětu široké veřejnosti a pro snížení diskriminace duševně nemocných zejména u poskytovatelů sociálních či vzdělávacích služeb (tj. u odborné veřejnosti).

Hlavní přínos projektu, a to pro všechny cílové skupiny, vidíme především v získání informací, které přispějí k rozšíření možnosti volby a ke snížení pocitů nejistot a obav, které jsou nositelem diskriminace.

U každé cílové skupiny bude přínosu docíleno jiným způsobem - pro danou skupinu nejvhodnějším:

1.) lidé s duševním nemocněním (a jejich rodiny) - projekt jim, formou poradensko-terapeutické asistence, vytvořením možnosti pro seberealizaci a pro sociální kontakty, přinese podporu v prosazování vlastních práv

2.) veřejnost – osvětová činnost preventivního i informačního charakteru

3.) odborná veřejnost - přínos projektu vidíme v přenosu dobré praxe, v možnosti dozvědět se, jaké jsou principy práce s lidmi s duševním onemocněním tj. zvýšení kompetencí, které se mohou promítnout i do změn ve vstupních kritériích sociálních a vzdělávacích služeb.

Centrum duševního zdraví

Palánek 476/75, 682 01 Vyškov

Telefon: +420-728 729 997

E-mail: michal.novotny@vyskov.charita.cz

nebo Využijte kontaktní formulář v kontaktech

Podpořeno grantem z Norska